Dina Meynaerts

echtgenote van Guillaume Jennes

Keerbergen
04/10/1935
19/06/2020
Afscheid
In beperkte kring

Wij bieden Rudy en de ganse familie onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van Dina. Wij herinneren haar als een super vriendelijke en goedlachse dame die wij leerden kennen tijdens de streekproductenbeurs in de garage. Heel veel sterkte en moed !!

Veel sterkte aan Rudy en de familie!
Onze oprechte deelneming met dit verlies!

André, Kirsten en Siebe

Beste Rudy, Debby en familie,
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder.
Benny, Hilde, Alexander en Frederik

Beste Rudy, Debby,familie en kinderen,
Onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie moeder.
Julien en Marina

Innige deelneming.

Oprechte gevoelens van meeleven bij het heen gaan van een dorpsgenote uit mijn jeugd die ik goed gekend heb.

Innige deelneming

Innige deelneming en veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode vanwege het ganse team van Koffiebranderij ROM

onze deelneming met een mooi gedicht van Toon Hermans:
sterven doe je niet ineens, maar elke dag een beetje,
en ieder beetje dat je sterft, 't is raar, maar dat vergeet je,
tot op een dag je zegt: ik ben zo moe,
dan weet je: ik ben aan mijn laatste beetje toe.

Oprechte deelneming aan gans de familie Jennes - Meynaerts vanwege de Fam. Van der Elst - Tremelo.

Beste Rudi en Jan en Guillaume

Innige deelneming met het overlijden van jullie moeder en echtgenote

van paesschen andré

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Dina.
Wij wensen Guillaume en kinderen veel sterkte in deze droeve tijd
Freddy & Liliane Pelgrims- Van Roost

Gecondoleerd met dit verlies en enorm veel sterkte gewenst

Huguette Crabs en Jan Pelgrims

Het is onmogelijk iemand te vergeten,die zoveel gaf om te
herinneren!
Innige deelneming aan de ganse familie.

Heel veel sterkte in deze zware en droevige periode
Koester de mooie momenten
Bruno en Josée

Veel sterke voor de ganse familie.

André Aerts

Vanwege Linda en Jean-Paul ons oprecht medeleven.
Veel sterkte toegewenst aan de ganse familie.

Onze welgemeende deelneming aan Rudi & Debby en de ganse familie in deze bijzondere moeilijke en zware periode.
Vind steun bij elkaar en véél sterkte.
Virtuele knuffel
Guy & Diana
Huens - Blockx
Hever - Schiplaken

Innige deelneming en heel veel sterkte aan de hele familie.

Glenn De Coninck - Jelenka Ringoot

Verdriet is niet deelbaar...
omdat woorden niet genoeg zijn,
omdat armen die omarmen het gevoel niet wegnemen.
Omdat begrijpen, echt begrijpen simpelweg niet bestaat...
troost bestaat in zoveel vormen...
We wensen jullie veel sterkte en troost in de mooie herinneringen.

Innige en oprechte deelneming bij het verlies van je echtgenote.

Innige deelneming vanwege Willy en Christiane

Innige deelneming.veel sterkte aan de familie

Met oprechte deelneming.
Veel sterkte toegewenst aan de ganse familie vanwege Geert Liekens en Liliane Bruylants

Mijn oprechte deelneming aan de familie Jennes-Meynaerts en aan Jean Meynaerts.

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Dina.
Wij zullen haar blijven herinneren als een heel dynamische en vriendelijke vrouw. Zij had een sterke band met haar familie en leefde mee met vreugde en verdriet van anderen.
Wij wensen Guillaume, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en moge jullie allen troost vinden in de mooie herinneringen aan haar.

Veel sterke toegewenst met het verlies van jullie dierbare.
Johan & Brigitte
Yentl & Lisa
(Garage J&G)

Onze oprechte deelneming Dina was een heel lieve vrouw .
Frans en Hilda Gijsemans - Vandenbergh

Geachte Familie,

Woorden kunnen de leegte niet vullen…
…Maar weet dat wij met jullie meeleven,
hopelijk geeft dat een beetje steun en troost.

Ons oprecht medeleven bij het verlies
van u dierbare echtgenote,
moeder, grootmoeder.
Sterkte in deze moeilijke tijd!

Weet: achter elke traan van verdriet schuilt
steeds een glimlach van herinnering…

Vanwege
Michael,
Karel en Yolande
Stouten-Deuxbouts

onze oprechte deelneming met dit grote verlies

Beste familie,
Met deze betuigen we onze deelneming bij het heengaan van Dina. Ze was zeer dynamisch en begaan met alles wat ze deed. Ze had een sterke band met onze familie . We wensen Guillaume , haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies;

Onze oprechte deelneming.
Dirk Ravoet en Gerda Cabus

Oprechte Deelneming Hemeleers Verstaeten

Hemeleers Alfons

Beste familie,
Afscheid nemen van een geliefd persoon is droevig en moeilijk.
Laat de mooie herinneringen jullie troosten.
Veel sterkte bij dit verlies.
Mark, Mieke, Denis
Bosny - Van Calster

Bosny - Van Calster

Beste Guillaume, Rudy en familie,
Mijn oprechte deelneming bij het heengaan van uw echtgenote en moeder!

Oprechte deelneming bij het overlijden van echtgenoot, moeder en grootmoeder.

Onze oprechte deelneming

Onze oprechte deelneming. Veel sterkte.

Roger en Liliane

Innige deelneming vanwege Constant Hennes , kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze oprechte deelneming.
Wat was het fijn haar na al de jaren toevallig nog een paar keer ontmoet te hebben, zoals altijd met die gulle warme glimlach. Zij blijft voor altijd in onze gedachten.

Veel sterkte familie Jennes

hierbij wens ik de ganse familie een oprecht medeleven met het verlies van uw vrouw ,mama en oma

Ons diepste medeleven, veel sterkte en troost toegewenst !

Karline, Viktor, Mathilde en Leonard

Oprechte deelneming en veel strekte gewenst na het overlijden van Dina namens alle leden van videoclub k65

Beste familie,

Wij vernamen zonet het droevige nieuws.
Sta ons toe ons oprecht medeleven te tonen bij dit enorme verlies.
Dina heeft veel betekend voor mij persoonlijk en het raakt me dan ook diep.
Wij wensen jullie heel veel sterkte in deze donkere dagen.
Met beleefde groeten,
Joël en Petra

Onze oprechte deelneming !

Onze oprechte deelneming

Oprechte deelneming aan U Mijnheer Jennes uw kinderen en kleinkinderen bij het verlies van uw echtgenoot en mama.

Onze oprechte deelneming

Teken het publieke rouwregister

3 + 3 =