François Claes

Betekom
13/09/1941
01/05/2021
Afscheid
In beperkte kring

Woorden schieten tekort wanneer het liefste bezit
herinnering wordt.... Ons medeleven is zo groot , onze woorden zo beperkt .. Heel veel sterkte in deze zware periode.
Gaby& Willy

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.....

Francois je was een vaste waarde tijdens onze zz vakanties, zoveel mensen konden op je rekenen en zullen u dankbaar herinneren.
Heel veel sterkte aan de nabestaanden

Onze oprechte deelneming aan heel de familie

Paul en Mariette Verhard Van Goolen

Oprechte en innige deelneming.

Bezige handen en
een sterke wil
Vielen na een bewogen
leven stil....
Innige deelneming aan de ganse familie

Nijs-De Roover Jan en Kristin

oprechte en innige deelneming

Onze oprechte deelneming

Innige deelneming

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Uw dierbare.
Hij was een goede vrijwilliger.
Jozef Torfs v rijwilliger Samana.

Onze oprechte deelneming .
Wij hebben François goed gekend en mochten vele vakanties met hem mee-maken. Naast verdriet is ook plaats voor dankbaarheid om zoveel inzet.
Romain en Reneé Degeest-Lambrechts

Onze oprechte deelneming.
We zullen François blijven herinneren als een heel hulpvaardig man die erg begaan was met zieken en hulpbehoevende. Laat al het goede en mooie in zijn leven een blijvende steun en troost zijn.
Samana vakantie vrijwilligers
Roger en Jeanne Christiaens- Willems

Onze oprechte deelneming , veel sterkte aan de familie .
Benny Vereycken en Anneke Danckers

Veel sterkte gewenst in deze droevige dagen van sonia en Roni en adeline steurs

Innige deelneming

Oprechte deelneming bij het overlijden van François.een gedreven medewerker,vrijwilliger op vakanties van CM.

Angelina VermeYlen,vrijwilliger vakanties CM.

Een oprechte deelneming.
Wij zullen François blijven herinneren, als een stillen hulpvaardige man. Steeds stond hij klaar voor onze gehandicapten.
Kvg- Betekom

Kvg-Betekom

Oprechte deelneming
Maurice en Nicole

De Roover Hendrickx

Onze oprechte deelneming en veel sterkte
aan de ganse familie.

Wij zullen François dankbaar herinneren voor zijn stille inzet, altijd paraat, bezorgd en bekommerd voor iedereen die hulp en ondersteuning nodig had.

Monique en Edouard Devillé-Van Brussel

Beste familie van François Claes,
Mijn oprechte christelijke deelneming bij het overlijden van François. Ik heb hem gekend als sterke vrijwilliger bij de vakantie weken van Samana. Ik denk met veel dankbaar terug aan hem en gedenk hem in mijn gebed.
Veel sterkte, Lief Nys

Onze oprechte deelneming

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Francois. Veel sterkte voor de familie in deze moeilijke periode.

Teken het publieke rouwregister

14 + 5 =