Francine Vereyken

weduwe van Jos Uytterhoeven

Baal
25/09/1938
01/05/2021
Afscheid
In beperkte kring

Heelveel veel sterkte

Mady, onze oprechte en innige deelneming bij het overlijden van uw moeder.
Wij wensen jullie veel sterkte toe.
Brigitte Segers - Chris Geens

Onze oprechte innige deelneming
veel sterkte aan de familie.

Veel sterkte in deze droevige dagen
Louis en Imelda

Veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Zoekt troost in de mooie herinneringen.

Mady en familie veel sterkte met het overlijden van uw moeder

Liliane en Pierre Maes Van Edom

Heel veel sterkte in deze moeilijke periode

Mady en familie onze oprechte deelneming bij het heengaan van uw geliefde moeder,grootmoeder.
Koester en bewaar de mooie herinneringen,zo blijft zij altijd in jullie hart.
Veel liefde en sterkte in deze moeilijke dagen.
Fam.Pauwels &Van Goolen

Zelfs de beste bedoelde woorden kunnen geen troost
bieden maar toch willen wij bij deze onze blijken van
Innige Deelneming betuigen en we wensen jullie allen
heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode

Heel veel sterkte aan heel de familie

Paul en Mariette Verhard Van Goolen

Innige deelneming en sterkte aan gans de familie.

Jan en Vera Van keer-kog

Mandy en familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode

Onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode.

Veel sterkte met het verlies van je moeder

Veel sterkte Maddy met het overlijden van uw mama, Marc en Vera

Innige deelneming
Veel sterkte!

Uytterhoeven-Luyten
Wim & Peggy
Achiel
Rozanne

Uytterhoeven-Luyten

Veel sterkte aan de familie

Huysmans lea

Onze oprechte deelneming en veel sterkte aan de familie

Patrick en Mieke De Buyser - Bouckhuyt

Veel moed en sterkte in deze droeve dagen

luc pierards magda peeter

Veel sterkte

Mady en familie,
soms blijven woorden onvindbaar.
Vandaar, oprecht en uit ons hart: veel sterkte!
Gerda en Adri

Innige deelneming. Veel sterkte gewenst

Dirk Greet en de kinderen

Innige deelneming en sterkte aan gans de familie
.Louis & Anita De Weerdt Heiremans

Innige deelneming aan de ganse familie

Veel sterkte bij het overlijden van je mama

Onze oprechte deelneming !

Onze oprechte deelneming.
Veel sterkte gewenst.

Innige deelneming en veel sterkte in deze droeve tijd aan gans de familie

0nze Oprechte Deelneming..
Weinig woorden passen bij zoveel verdriet en pijn...
Laat deze kleine woorden een gebaar van medeleven zijn...
Vanwege: Vera en Luc

Innige deelneming en veel sterkte.

Veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Innige deelneming en veel sterkte.
Victor en Hilda

Innige deelneming aan de familie

Van win Leo - Verschueren Monique

Innige deelneming.

Sterkte.

Innige deelneming veel sterkte mady,Tom en de hele familie
Raymond

Heel veel sterkte

Beste Mady, Guy en familie, onze innige deelneming bij het verlies van uw geliefde ma, groot- en overgrootmoeder; Moge de vele mooie herinneringen de pijn wat verzachten in deze moeilijke dagen. Rust zacht lieve ex-buurvrouw Francine!

Paul & Odette Van Vlasselaer-Thys

Innige deelneming en veel sterkte gewenst in deze droevige dagen vanwege Anita en Dany

Innige deelneming!

INNIGE DEELNEMING EN VEEL STERKTE

Heel veel sterkte aan de hele familie

Oprechte deelneming

Heel.veel sterkte toegewenst

Veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Veel sterkte aan de familie

Heel veel sterkte aan de hele familie .

Heel veel sterkte voor jullie allemaal

Onze innige deelneming bij het overlijden van uw moeder en grootmoeder. Veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Onze christelijke deelneming bij het afscheid nemen van Francine Vereyken, lid van Samana Baal.
Heel veel sterkte gewenst aan de kinderen, klein- , achterkleinkinderen en familie van Francine, nu in deze zeer moeilijke tijd maar ook in de toekomst.

Teken het publieke rouwregister

10 + 0 =