Guillaume Wouters

echtgenoot van Paula Victorine Adams

Wezemaal
01/02/1935
27/04/2022
Afscheid
In beperkte kring

Soms voelen we zoveel,maar kunnen we zo weinig zeggen.Veel sterkte met jullie verlies.
Raymond en Maria Bultinck

Onze oprechte deelneming in het verdriet dat jullie treft.
Raeymaekers Simon en Van de Bergh josee en kinderen

Ik wens jullie in dit loslaten ook een warm vasthouden.

Met oprechte deelneming.

innige deelneming

In deze moeilijke dagen zijn we in gedachte bij u met in het achterhoofd "gedeelde smart is halve smart ".
Innige deelneming en sterke.
André en Sonja Michiels Buggenbout

Met ontstentenis vernemen wij het overlijden van Guillaume.
Moge woorden van troost een bron van kracht zijn voor zijn familie.
Aanvaard hierbij onze oprechte deelneming
vanwege Hendrik Morré en kinderen /Diestsestr.46/2 Aarschot

Oprechte deelneming bij het heengaan van iemand die jullie zo dierbaar is.
Mogen alle mooie herinneringen aan het samen zijn, voor jullie een echte troost zijn. Lucien Yvonne & Annick

Innige deelneming bij het overlijden van uw dierbare echtgenoot, vader, grootvader. Ik wens jullie veel sterkte.

Paula Van Orsmael

Gecondoleerd mijn inigedeelneming en oprechte medeleven met de dood en het verlies van uwe man Guillaume wij wensen u dan ook heel veel sterkte toe van André Romana Kristof en Pieter

Onze innige deelneming en heel veel sterkte aan de ganse familie

Alex en Fanny Dave, Ellen
Julien en Ivette
Familie Corbeels

In naam van ons Moeke, Hilda Van Leemputten, wens ik jullie veel sterkte bij het leed dat jullie treft.

Mijn oprechte deelneming en heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Oprechte deelneming vanwege Frank,Sabrina en personeel Ad Delhaize Wilsele

Teken het publieke rouwregister

1 + 0 =