Louis Van Roy

weduwnaar van Elza De Becker

Baal
10/10/1938
13/10/2020
Afscheidsplechtigheid
In beperkte kring

Rudy en Krista oprechte deelneming
bij het heengaan van uw vader en
schoonvader .

Oprechte deelneming.

Innige deelneming en heel veel sterkte

Familie Wouters danny en vicky

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Louis.
Liekens Bart, Katleen, Lauren en Lars (buren)

Liekens Bart

Innige deelneming .
Vanwege wed. Claes Mariette
Baalsebaan 278 Baal

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn
Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.

Veel sterkte gewenst

Heel veel sterkte bij het verlies van je lieve papa

Innige deelneming en veel sterkte in deze uiterst moeilijke periode

Oprechte deelneming.

Onze oprechte deelneming en veel sterkte bij het overlijden van Louis

Fam. Luc De Roover

Teken het publieke rouwregister

4 + 11 =