Pater Jef Martens

montfortaan

Rotselaar
29/11/1932
06/10/2017
Uitvaartliturgie
vrijdag 13 oktober 2017 om 11.30 u.
Monfortkapel, Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar

Pater Martens,
een eenvoudig, maar groot en diepgelovig man is van ons heengegaan. Het was een eer hem te mogen kennen. Voelen mee met de kleine gemeenschap van Montfortanen en met de familie. Paul, Lena en Irène .

Velen van ons zullen nog goede herinneringen hebben aan Pater Martens als prefect en directeur van het Montfortinternaat in de tijd dat de leerlingen van het Montfortcollege ook allemaal internen waren van het Montfortinternaat.
Het is door mensen zoals hij dat wij - leken - de kans kregen het opvoedingswerk van de Paters Montfortanen te mogen verder zetten.
In eigen naam en ook in naam van het schoolbestuur: bedankt Pater Martens voor alles!
Jos Petes
voorzitter vzw Sint-Angela-Montfortcollege

Wij gedenken in ons gebed Pater Jef Martens met veel genegenheid en erkentelijkheid voor alles wat hij als toegewijde priester in Gods naam voor zijn medemensen gedaan heeft.
Spijtig genoeg kan ik niet naar zijn uitvaartdienst komen wegens ernstige ziekte van mijn inwonende huishoudster Nieke (84 j.), die ik geen uren alleen kan laten.
Aan de geachte familie en kloostergemeenschap onze innige en oprechte deelneming bij dit afscheid.

Ik bied mijn diep medeleven aan de Paters en Broeders Montfortanen en de familie Martens bij het overlijden van.Pater Jef Martens. Ik ben ex- lerares en ex- collega van Pater Martens in het MontfortCollege Rotselaar.

Ons oprecht medeleven gaat naar de Paters Montfortanen en de familie van Pater Martens. Hilde Mertens en Hugo

Ik heb pater Martens nog gekend bij Poverello in Leuven. Een zeer rechtschapen en innemend mens.

Teken het publieke rouwregister