Pater Louis Moors

montfortaan
 

Rotselaar
11/01/1928
09/03/2019
Uitvaartliturgie
zaterdag 16 maart 2019 om 11.30 u.
Montfortkapel, Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar

innige deelneming vanwege mike en familie

Innige deelneming vanwege Bernadette Ooms en familie

Wij betuigen ons innig medeleven. Vind troost in de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren.
Sandra, Annelore en Anni
(pedicure en kapsters WZC De Lelie)

Onze oprechte deelneming bij het verlies van een dierbare man

Vandenbosch Paula kamer 132 de lelie

Onze oprechte deelneming. Wij gaan pater Moors herinneren als een geweldig persoon. Dank pater Moors om bijna 40 j geleden ons huwelijk in te zegenen. Jean en Rita De Leeuw -Mergaerts kinderen en kleinkinderen

Innige deelneming vanwege Danny,Paters Montfortanen en familie.

Innige deelneming met het verlies van de geliefde pater

Innige deelneming.

Pater, je hebt zoveel gedaan en zoveel betekend voor je familie en je vrienden...je hebt hen zoveel gegeven. Je mag nu in vrede rusten in de Hemel vanwaaruit je ons allen je wijsheid en je innerlijke kracht verder mag doorsturen.

innige deelneming .

Innige deelneming

Beste familie, mijn allerinnigste deelneming bij het heengaan van jullie broer, de pater. Ik bewaar de mooiste herinneringen aan mijn samenzijn met hem. Hij was een vaste waarde elke dag. Ben vereerd en zeer blij hem zo goed gekend te hebben.

Innige deelneming. Madeleine Vanderbemden kamer 102 De Lelie

“De koestering van de herinnering is de troost van het verlies.”
Veel sterkte aan de familie bij het heengaan van deze minzame en dienstbare man.

Pater Moors, vriend van de familie sinds jaren. We herinneren hem als een rustige, vriendelijke man die om anderen gaf. Bedankt voor je steun in moeilijke momenten. Rust zacht Pater Moors.

Veel sterkte met het verlies

Vranken martine dochter van sylvie reniers

Beste familie, hier zijn geen woorden voor. Mijn geloof zegt me dat hij vanuit de hemel op ons toekijkt. Vanwege Damien Van den Bogaert (kleinzoon van Jaques Van Meenen)

Damien van den Bogaert

Innige deelneming

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van pater louis Moons.

Geachte familie en medebroeders van pater Moors,
Moge ons medeleven en gebed u een troost zijn bij het heengaan van uw geliefde.
Wij hebben hem gekend als een fijn, begripvol ,luisterend man.
albert&anny rülle - vanherle

Kristelijke deelneming vanwege de ganse visclub.
Hij was jarenlang onze voorganger in de jaarlijkse mis voor de overledenen voor het banket waarop hij ook altijd aanwezig was. Hij was een beetje de proost van de visclub.
De visclub, de vijver, de natuur en het domein waren onze raakpunten. Hij was altijd goed op de hoogte van het reilen en het zeilen van de visclub en zijn leden. Geïnteresseerd in u als mens. Enorm bezig met dieren (pauwen, eenden, duiven, bijen, reeën,...). Hij hield van de natuur...

Oprecht kristelijke deelneming.
Wij kenden Pater Moors via de visclub. Hij was altijd begaan met u en uw familie.
Zijn geloof in God, de mens en de natuur waren groot.
Dat hij in vrede mag rusten.

Beste familie en medebroeders van Pater Moors,moge ons medeleven en gebed een troost zijn bij het heengaan van de Pater veel sterkte.

Beste familie van E.P. Moors

Ik eigen naam en namens de vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer ( voormalige vzw Sint-Angela-Montfortcollege) wil ik mijn christelijke deelneming betuigen bij het overlijden van Pater Moors.

Jos Petes
voorzitter vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer

Lieve Pater Moors, nu bent u eindelijk op de Plaats aangekomen bij Jezus en Zijn Hemelse Vader en Moeder en St.Jozef en de H.Montfort en bij Uw medebroeders Montfortanen, die U zo lief zijn! Ik gedenk U als een zeer fijngevoelig mens met een groot hart voor O.Lieve Heer en Moeder Maria! U zij dank om ons een tijdlang te steunen met onze kindergebedsgroep bij de Montfortanen! Ik zal U blijven herinneren in mijn hart! U zal het Feest van St.Jozef en Pasen voor de eerste keer in de Hemel kunnen vieren! Rust in vrede en Hemelse vreugde!

oprechte deelneming zullen hem missen

Lena

Aan de familie en de confraters van pater Moors: onze christelijke deelneming. In ons hart en ons gebed dragen wij voor altijd de vele mooie herinneringen aan deze sterke en begeesterde man.

Innige deelneming, vanwege het Ere-comiteit, bestuur en leden van De Koninklijke Heverleese Hobbyclub.

Oprechte deelneming

Maria Claes Bruelemans

Beste Familie,

Langs deze weg wensen wij onze innige deelneming te betuigen bij het overlijden van ‘Heer-neef’.
De goede herinnering aan mijn schooltijd in Rotselaar en zijn hulpvaardige aanwezigheid zal altijd blijven.

Erik en Annelies Vandebeek-Moens

De goede herinneringen aan enkele jaren "Montfortcollege", blijven, alsook aan Pater Moors, die daar de initiatiefnemer was van "de natuurvrienden - Alcedo (de ijsvogel)". Deze man heeft ons sterk geinspireerd voor de natuur en was ook een goede leraar, aangenaam in de omgang.

Oprechte deelneming aan familie en paters Montfortanen

Mijn oprechte deelneming aan de familie en de gemeenschap van Paters Montfortanen bij het heengaan van pater Moors. Ik heb de beste herinneringen aan deze minzame en rustige man die altijd klaar stond voor een gesprek .

Innige deelneming aan de familie en naaste omgeving van Pater Moors, jarenlange overbuur die graag een babbeltje kwam slaan met Louis en Julia.

Julia Arnaerts

Innige deelneming aan de familie en naaste omgeving van Pater Moors, jarenlange overbuur die graag een babbeltje kwam slaan met Louis en Julia.

Teken het publieke rouwregister