Tine Pelgrims

weduwe van Louis Bols

Wezemaal
28/04/1928
01/02/2024
Afscheid
In beperkte kring

Oprechte deelneming bij het overlijden van uw moeder. Veel sterkte. Liliane, vrijwilligster "De Lelie".

Onze oprechte deelneming met dit verlies.
Tante Tin zal altijd in onze harten blijven, wij koesteren de fijne herinneringen.
Veel sterkte.
Frieda, Hélène en familie.

Wij betuigen ons innig medeleven. Mogen jullie troost vinden in de vele mooie herinneringen die jullie zullen bewaren en koesteren.
Annelore, Anni en Sandra
(Kapsters en pedicure WZC De Lelie)

Mijn oprechte deelneming en veel sterkte aan de familie

Tuyls Rita

Onze oprechte deelneming en veel sterkte aan gans de familie.

Beste Viviane,
Mijn oprechte, innige en Christelijke deelneming in uw rouw, bij het overlijden van je moeder.
Henri Storms, Ereburgemeester

Innige deelneming, veel sterkte voor jullie in deze moeilijke dagen, denk aan de mooie momenten

Anne-Marie

Beste familie, veel sterkte bij het overlijden van Tineke, wij zullen haar missen in het cafetaria van De Lelie.

Innige deelneming veel strekte voor jullie in deze moeilijke dagen

Veel sterkte voor familie en vrienden!

Fam Claes - Van Dijck,
Willy, Linda en Joachim

Oprechte deelneming en veel sterkte aan de hele familie.

Aan Viviane en familie.
Wij bieden onze diepe gevoelens van deelneming aan bij het overlijden van uw geliefde mama Tine. We hopen en wensen dat jullie bij mekaar de nodige steun mogen vinden om dit verlies te dragen. Tot onze grote spijt kunnen wij niet aanwezig zijn bij de uitvaart maar onze gedachten zullen bij jullie zijn. Veel sterkte.
Jenny en Pierre.

Met oprechte deelneming
Woorden kunnen een steun zijn,
maar het is de tijd die het verdriet verzacht.
Daarom voor nu, heel veel sterkte en voor de toekomst , rust en kracht.
We dragen ons tante Tinne voor altijd in ons hart. Ze maakte mijn kinderjaren een stuk mooier. Voor altijd dankbaar voor haar warme knuffels en schaterende lach.

Onze oprechte deelneming in jullie verdriet en onze steun in deze moeilijke ogenblikken
vanwege Familie Mottie André en Louis Rita

Langs deze weg wil ik mijn oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van uw moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Tine. Vorige week mocht ik haar de Sacramenten der Zieken toedienen. In mijn gebeden vertrouw ik haar nu ook toe aan Gods Zorg en bid om sterkte voor u die haar zal missen.

wij bieden jullie allen onze oprechte deelneming aan en wensen jullie veel sterkte;

Oprechte Deelneming

Vandeplas - Wagemans

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Tine.
Eddy en Alida, vrijwilligers De Lelie

Onze oprechte deelneming !
Familie Serneels-Elsen
Lea Elsen-Daems

Teken het publieke rouwregister

4 + 2 =