Willy Kuijpers

echtgenoot van Lieve Devijver

Herent
01/01/1937
17/11/2020
Afscheidsplechtigheid
In beperkte kring

Veel sterkte voor de familie, hij zal ons steeds blijven herinneren als een warme en blijgezinde man.

Hopelijk zal de tijd helpen om rust te brengen in je gedachten zodat de kostbare en mooie herinneringen de pijn van dit verlies kunnen verzachten. Heel veel sterkte in deze moeilijke
tijd aan de ganse familie.

cleynhens bertha

Innige deelneming aan de ganse familie

Onze oprechte deelneming
Wij zullen zijn inzet en bekommernis betreffende de sluiting van Henkel nooit vergeten

Aan de familie, mijn oprechte deelneming. Ik zal Willy Kuijpers blijven herinneren als een levenslustige en aangename persoon met oog voor rechtvaardigheid. Hij is een man van/voor het volk, een icoon die ons verlaten heeft maar die zal blijven verder leven in onze gedachte. Veel moed en sterkte aan allen

Innige deelneming vanwege een oud -leerling (Jozefieten Leuven).

Onze christelijke, hoopvolle deelneming.
Willy is gestorven maar is niet dood.
Hij leeft verder in en door ons.
Laat dat ons geloof zijn.
Liefde overwint alles.

Innige deelneming bij het overleden van u dierbare.

Innige deelneming !
Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen !

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen....
Veel sterkte aan gans de familie
Hartiel Emiel Lanciers Monique

AVV-VVK: hij Leefde dit.
Oprechte achting, meevoelen, dank

AVV-VVK: hij Leefde dit.
Oprechte achting, meevoelen, dank

Oprechte deelneming bij het heengaan van Willy.
Moed en sterkte aan Lieve, kinderen en kleinkinderen in hun zoektocht naar een nieuw soort van verbondenheid met deze "warme" man.
Danny en Marleen Vanlinthout - Dechamps

Innige deelneming.
De Volksunie werd dank zij u, een begrip.
Wij vergeten u niet.

Onze oprechte deelneming

een goed mens is weg van ons,wij zullen zeker nog veel over jou praten willy want jij was er steeds voor iedereen en altijd met de glimlach.veel sterkte voor je lieve dame en voor gans de familie.marie-josé debruyn

Beste Lieve en kinderen
Mijn oprechte deelneming.ik kende Willy al van in de chiro.ik zal aan hem blijven denken als een goedlachse, vriendelijke mens die voor iedereen een babbeltje over had.onze papa dacht ook zo over hem.groeten
Ingrid

beste familie kuijpers ,gecondoleerd ,met willy steeds een praatje op het provinciehuis .

Onze oprechte deelneming met dit verlies
Bruno, Christel en Ruben

Innige deelneming in uw rouw Lieve, veel sterkte voor u en de ganse familie. We leven mee met u bij dit plotse overlijden.
Sterkte, Flory vloebergs.
Willy was nen echte Leiveniër van de patatteparoche St. Jookop, ne gruete en schuene Menieër.

Oprechte Deelneming.

Onze innige deelneming met het overlijden van Uw dierbare

Willy, dank voor je niet aflatende geestdrift en inzet
Rust zacht

Veel sterkte en mijn oprechte deelneming aan Lieve en de ganse familie.

De wereld is vol van lieve mensen,ze staan belangeloos voor je klaar,maar mensen met een groot hart als het jouwe Willy daarvan ken ik er maar een paar!B este fam we voelen diep mee in het leed dat u komt te treffen,veel sterkte,

Een begeesterend leraar (oud leerling 1962-63 ) en warme persoonlijkheid zullen hem nooit vergeten

Met veel belangstelling keken we uit naar de enkele lesuren die we van hem kregen...eind jaren 60 in de toen S.P.A.S Leuven of was het toen al VTS . Een bijzondere leraar begon dikwijls met een praatje over de VU. Heb altijd veel respekt gehad voor deze bijzondere man. Sterkte aan familie en ruste hij in vrede

Onze innige deelneming
Sterkte aan gans de familie !

afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. Men leert het nooit......

Onze innige deelneming bij het overlijden van Willy. Veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Willy Kuijpers, mijn grote voorbeeld, mijn mentor. Woorden schieten tekort om uitdrukking te geven aan wat ik voel bij dit overlijden. Zoveel herinneringen, zoveel wensen. Vaarwel mijn broeder...

Onze oprechte deelneming. We zullen zijn warme persoonlijkheid missen, maar de herinneringen blijven ons bij.

Ons oprecht medeleven aan de familie. Willy, als mens en als (burger)vader stond je altijd klaar voor een leuke babbel en een mogelijke oplossing. Bedankt, het ga je goed.

Respect, een ganse leven trouw aan zijn ideaal
Aan de ganse familie onze diepste gevoelens van medeleven

Ik betuig mijn medeleven aan de ganse familie van Willy. Ik ben wel niet van zijn generatie maar bewonderde zijn streven naar gerechtigheid. Ik moet hem zeker bedanken in mijn gedachten en gedenken voor wat hij persoonlijk heeft gedaan voor mij. Zo een lieve man. Van zijn soort zijn er niet veel en dat meen ik recht uit mijn hart,

Decremer Magda

Willy het gaat je goed .ons oprecht medeleven aan de familie .

We zijn er stil van en waar woorden tekort schieten,
willen we laten weten in gedachten bij jullie te zijn!
We wensen jullie veel liefde, kracht en licht toe.
Koester de mooie herinneringen waaruit jullie troost en steun kunnen halen.

Lieve Lieve en kinderen, innige deelneming nu Willy zijn grote reis is aangevangen. Politieke gids en goedlachse man van woorden én daden. Trouw aan 't IJzertestament: zelfbestuur, nooit meer oorlog, verdraagzaamheid én rechtvaardigheid. Steeds op de barricaden als vertegenwoordigers des volks . In zijn gezin, de gemeente, zijn unie des volks, in Vlaanderen, in Europa, in de wereld. Unieke combinatie van Uilenspiegel, Van Artevelde, Daens, Lodewijk Dosfel, Telesforo Monzon, Vaclav Havel, Phil Bosmans, Maurits Van Haegendoren, Flor Grammens, PC Paardekooper, de jonge Vermeylen, Gandhi, Andreas Hofer, Thijs Glorieus, Soldaat Johan en Pallieter. Voor altijd in ons hart en in de Vlaamse canon!

Ik bied de familie mijn oprecht medeleven bij dit plotse afscheid.
Wij zijn er erg door aangedaan,hoe moeilijk zal het dan voor jullie zijn.
veel sterkte!
Irene

Met veel genegenheid zullen we hem herinneren.

Sterkte aan de familie.

Andre en Mia Verlaenen Huybrechts

De bestuursleden van het Genootschap voor Heemkunde van Herent bieden u hun oprechte deelneming aan bij het afscheid van uw echtgenoot en vader. Veel sterkte.

We hebben als goede Vlaming met veel respect opgekeken naar het Vlaams idealisme van Willy. We wensen Lieve, de kinderen en kleinkinderen sterkte bij het afscheid van deze ingoede mens.

Rust zacht, oude schoolmakker.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de
herinnering bewaart.

Innige deelneming.

Hakelbracht Yvonne, weduwe van Andre Laurent

Heel veel steun aan elkaar en aan de mooie herinneringen en anekdotes. Willy was een man van het volk met een luisterend oor en gevoel voor de medemens. Recht voor de raap wat soms hard aankwam maar ook altijd zoekende naar oplossingen. Wie Willy kende zal hem nooit vergeten.

Willy lag in de jaren 70 aan de basis van onze prille VU werking in Rotselaar en is altijd onze grote inspirator gebleven. Van hem leerden we dat je aan politiek kan doen als dienstbetoon zonder eigenbelang en met respect voor je collega's. We zullen het niet vergeten Willy , dikke merci.
Aan Lieve en de kinderen heel veel sterkte en warmte bij mekaar.

Beste Lieve en familie, het heengaan van Willy is voor velen de geboorte van fijne herinneringen, herinneringen aan nen toffe mens, een burgervader die zo nauw bij zijn inwoners stond, ene die ze de dag van vandaag niet meer maken. Aan Willy mocht je al eens iets vragen, hij haalde zijn boekje boven, nam nota en je kreeg steeds een antwoord. We gaan Willy allemaal missen maar hem vergeten doen we nooit. Bedankt voor alles, het ga je goed Willy.

We verliezen een groot warmhartige man. Die heel veel heeft gdn voor de gemeente Herent en zen inwoners. Ik heb de eer gehad Willy te mogen kennen. Hij is een uniek persoon en leeft verder in onze harten en gedachten.

Innige deelneming en sterkte toegewenst aan de familie.
Wij zijn fier op "onze burgemeester". Altijd paraat voor zijn inwoners, een groot hart voor iedereen, gepaard met de nodige humor. Willy Kuipers en Herent zullen altijd ontegensprekelijk verbonden blijven als een begrip, ook buiten onze gemeente.

Aan Lieve en familie,

Oprechte deelneming.
Veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Rust zacht Willy.

Lieve en Jean-Pierre,Ann ,Fanny.

Teken het publieke rouwregister

1 + 11 =