0
016 53 68 50

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN:
De rekeningen zijn betaalbaar te Tremelo, ten laatste 30 dagen na hun datum. Na deze termijn wordt er een intrest van 10% aangerekend. In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag, met minimum van 25 euro. De klachten dienen gedaan te worden ten laatste 3 dagen na ontvangst der rekening. De rechtbanken van Leuven zijn alleen bevoegd in geval van geschil. Bij rechtsvervolging is een vergoeding van 20% van het bedrag der rekening verschuldigd.