0
016 53 68 50

Wat moet ik doen bij een overlijden?

Bij een overlijden steken veel vragen de kop op. Wie moet ik contacteren? Wat moet ik doen? Waarvoor doe ik een beroep op een uitvaartcentrum? Wat met klein verlet? Eraly geeft je het antwoord op veelgestelde administratieve vragen in een overlijdensgids. Zo ga je zonder praktische zorgen in alle rust en kalmte om met je verdriet.

Hoeveel kost een uitvaart?

Eraly staat garant voor een goed evenwicht tussen de kosten en de kwaliteit van elke uitvaart. De opbaring, de overbrenging, de plechtigheid, de crematie, de gemeente, het drukwerk, de bloemen, de kist, de rouwmaaltijd, … Al deze elementen bepalen de prijs. We informeren je en maken een raming van het totaal op basis van jouw keuzes.

 

Is begraven duurder dan cremeren?

De prijs van een begrafenis en een crematie is afhankelijk van verschillende factoren. Veel mensen veronderstellen onterecht dat een begrafenis altijd duurder is dan een crematie. Alles hangt af van jouw specifieke wensen. Vergeet niet dat bij een crematie administratieve en logistieke kosten komen kijken.

 

Kan ik mijn uitvaart vooraf regelen?

Dat kan zeker. Veel mensen regelen hun uitvaart op voorhand, ook wanneer ze nog jong en gezond zijn. Zo bespaar je je nabestaanden heel wat zorgen en wordt er afscheid genomen op een manier die volledig bij jou past.

 

Heb ik een bewijs nodig om klein verlet te krijgen voor een uitvaart?

Als werknemer mag je op het werk afwezig zijn met behoud van loon voor familiegebeurtenissen. Verwittig vooraf wel je werkgever. Die mag je bij het overlijden van een nabestaande niet vragen om een bewijs van deelname aan de uitvaartplechtigheid. De verklaring van overlijden van de ambtenaar van burgerlijke stand volstaat. Sommige uitvaartcentra of gemeenten leveren attesten of aanvullende verklaringen af, maar die zijn niet noodzakelijk voor het bekomen van klein verlet. Er bestaat geen officieel document dat gebruikt kan worden als aanwezigheidsbewijs.

De regelgeving staat uitgewerkt in: Attesten van aanwezigheid op begrafenissen – omzendbrief van 1 september 1994 – B.S. 22.9.1994.

 

Wat is een wilsbeschikking?

Heb je je uitvaart vooraf besproken? Je wilsbeschikking is het draaiboek voor je afscheid. Al je wensen staan hier tot in de kleinste details beschreven.

 

Wat is een crematiekist?

Een crematiekist bestaat niet in België. Elke kist in natuurmateriaal die in ons land wordt verkocht, voldoet aan alle milieueisen en is geschikt voor crematie.

 

Kan ik in een andere stad of gemeente begraven worden?

Je mag begraven worden in de stad of gemeente waar je gedomicilieerd of overleden bent. Indien je in een andere stad of gemeente begraven wil worden, kan dat op voorwaarde dat je een extra taks voor niet-inwoners betaalt. Daarnaast word je soms ook verplicht om een concessie aan te kopen. Dit verschilt in iedere stad en gemeente.

 

Mag ik zelf een doodskist maken?

Dat mag, maar de kist moet wel voldoen aan de milieunormen die de Vlaamse regering heeft opgelegd. Zo mag je geen mdf of andere triplexplaten waarin giftige lijmen verwerkt zijn gebruiken. Je mag enkel lak en vernis op waterbasis gebruiken en de binnenbekleding mag geen zink of lood bevatten. Je moet ook de maximumafmetingen respecteren en de kist moet voldoende sterk zijn.

 

Mag ik in een buitenlandse kist begraven worden?

Neen, je mag niet in een buitenlandse kist begraven worden. Deze voldoen niet aan de normen voor kisten die de Vlaamse regering heeft opgesteld. Daarom moet bij een repatriëring altijd een nieuwe kist worden aangekocht.

 

Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren?

Ja, dat mag, als de overledene een aanvraag tot thuisbewaring op de gemeente heeft laten registeren. Ontbreekt die registratie? Dan moeten alle betrokken familieleden samen een aanvraag doen.

 

Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin uitstrooien of begraven?

Ja, indien de tuin jouw eigendom is. Is dat niet zo, dan moet je een schriftelijke goedkeuring krijgen van de eigenaar.

 

Kan de overledene ook thuis worden opgebaard?

Meestal wordt de overledene op vraag van de nabestaanden en met respect voor elke levensbeschouwing, opgebaard in onze eigen begroetingskamer. Wil je thuis afscheid nemen van een dierbare, dan wordt de overledene met uiterste zorg gekleed en opgemaakt volgens jouw wensen.

Eraly stelt alles in het werk om de opbaring thuis mogelijk te maken. Toch beperken de weersomstandigheden en de praktische regeling vaak de mogelijkheden. Een bed met koeling staat niet altijd garant voor optimale bewaring. Bovendien moet je ook rekening houden met de ontvangst van familie, vrienden en kennissen tijdens de rouwbezoeken. Dat kan erg belastend zijn in een periode waarin het rouwproces veel energie van je vraagt.

 

Mag ik iets dierbaars in de kist stoppen?

Zelfgemaakte tekeningen, brieven of dierbare voorwerpen mogen mee in de kist op voorwaarde dat ze voldoen aan de milieuwetgeving. Objecten uit kunststof zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

 

Wat is LEIF?

LEIF staat voor LevensEindeInformatieForum. Deze vzw is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt vooropstaat. Deze vereniging helpt je bij de opstelling van een wilsverklaring voor bijvoorbeeld euthanasie, orgaandonatie of wijze van teraardebestelling. Je vindt meer informatie over deze organisatie op www.leif.be. Wil je contact opnemen met de vzw LEIF? Dat kan via 078 15 11 55 of leiflijn@leif.be

Wil je zelf je begrafenis regelen?

Neem vrijblijvend contact op. We geven je meer informatie en maken een afspraak voor een verkennend gesprek.

contacteer ons